Privacybeleid

Privacy Statement

Warrior Academy Algemeen

Als u een lidmaatschap hebt bij de Warrior Academy, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet:

  1. Welke gegevens wij van u verwerken
  2. Waarom wij dat doen
  3. Hoe wij met u persoonsgegevens omgaan

Welke gegevens verwerkt de Warrior Academy

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.

Online gedrag van leden van Warrior Academy

Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen die u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u uw login wilt opslaan in de browser, zodat u hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

Gegevens aanvragen lidmaatschap Warrior Academy

Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Gegevens van oud-leden Warrior Academy

Bij het opzeggen van een lidmaatschap worden de gegevens niet vanzelf verwijderd. De Warrior Academy verwijdert alle gegevens na schriftelijk verzoek door het ex-lid.

 

Waarom verwerkt de Warrior Academy uw gegevens

Dienstverlening

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. U kunt dan bijvoorbeeld niet aanmelden en in de toekomst niet inloggen op de website of app. Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere diensten of voor de automatische incasso en het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing activiteiten Warrior Academy

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven. Wij zullen echter nooit de persoonsgegevens van onze leden verkopen aan derden voor hun marketingactiviteiten. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Hoe gaat de Warrior Academy om met uw gegevens

Beveiliging

We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van de Warrior Academy kunnen uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn Warrior Academy

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen. De gegevens worden digitaal en in hard copy bewaard.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens van de Warrior Academy?

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van u bewaren? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@Warrioracademy.nl  Wilt u uitschrijven voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u dit aangeven via ons emailadres.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Logo Warrior Academy