4.7 De structuur van een les

Een goed georganiseerde les is een voorwaarde, zeker als je toewerkt naar een rol als professioneel martial arts trainer. Professionals plannen vooruit. Onderstaand is een voorbeeld van een lesplan dat je kunt gebruiken.

Het is een voorbeeld, je kunt hier van afwijken.

 

Voorbereidingstijd:         15 min. voor de les uitrusting neerzetten, contact met je leerlingen en ouders maken;

Start van de les:               Al je leerlingen in de line-up, uitvoeren van de groet/buiging;

Warming-up:                     Constante beweging, er moet gezweet worden;

Mat-chat:                           Maximaal drie minuten;

Drills en curriculum:       Wissel formaties, drills en technieken af en focus op het ZLV-principe;

Fun-5:                                  een leuk martial arts spel om de laatste vijf minuten mee af te sluiten;

De perfecte afsluiter:    Afgroeten, mededelingen doen, les samenvatten.

 

De focus van deze paragraaf ligt op jou als instructeur en wat jouw taak/rol is tijdens iedere fase van de les.

De voorbereidingstijd is echt bedoeld voor jou om te zorgen dat je alle benodigdheden voor de les klaarlegt, je leerlingen ontvangt en ze in de juiste mindset voor de les krijgt voor aanvang. Door al je spullen voor de start van de les klaar te hebben liggen beperk je de stilstand tijdens de les. Als het niet mogelijk is om alle spullen klaar te leggen vanwege de beperking in ruimte, laat je leerlingen dan een warming-up doen terwijl jij voorbereidingen treft.

Als je wel genoeg ruimte in de zaal hebt is het ook een optie een deel in te richten zodat leerlingen zelfstandig voor de start even vrij kunnen trainen en zo alvast in de juiste mindset komen. Ze kunnen nog even die techniek of drill oefenen zodat ze nog zelfverzekerder aan de les kunnen beginnen.

Het biedt je ook een extra kans om je leerlingen feedback te geven; even dat extra beetje individuele aandacht, extra instructie of een stapje vooruit leren omdat ze het al goed onder de knie hebben.

Natuurlijk begroet je tijdens de voorbereidingstijd al je leerlingen zodra ze binnenkomen, maak je tijd om even een gesprekje te hebben (vragenspel uit 2.1 doen) en te vragen hoe het met ze is; tijd om connectie te maken. Als je geen team hebt maar alles alleen moet doen, is dit wellicht wat veel werk, dat is begrijpelijk. Je kunt er dan voor kiezen per les een focus te kiezen tijdens je voorbereiding (gesprekjes, extra oefeninstructie, enz.).

Als je meerdere instructeurs hebt kun je er ook voor kiezen ze ieder een taak te geven:

  • de een zet ze spullen klaar,
  • de ander helpt bij extra training
  • en weer een ander begroet de leerlingen en doet de gesprekjes.

Dit systeem kun je dan rouleren zodat je instructeurs iedere les wisselen van taak.

Hierna volgt de start van de les waarbij al je leerlingen participeren in de groet. Dit gebeurt in een strakke rij of lijn en het is belangrijk dat je vanaf dit punt de discipline even scherp neerzet. Als je strikt begint kun je van daaruit laveren, andersom werkt dit vaak niet of minder goed.

Warrior Skillz® Student Creed
(Dit zullen we bij het begin van elke les zeggen)

  1. “Ik zal mijzelf positief ontwikkel en zowel fysiek als mentaal gebaseerd op de Warrior spirit”
  2. Ik zal mijn zelfverdediging op een goede manier gebruiken, alleen om mijzelf en anderen te beschermen!
  3. Ik zal zelfdiscipline ontwikkelen om het beste uit mijzelf en anderen te halen.

Na de groet begin je met de warming-up. Deze moeten hoog in energie zijn, veel beweging bevatten en leveren zweet op. Weinig instructie en vooral veel inspanning. Als er leerlingen zijn die te laat komen in de les laat je ze de warming-up zelfstandig doen. Dit is verstandig omdat je wilt voorkomen dat je leerlingen spieren overstrekken, kneuzen of blessures oplopen omdat ze onvoldoende opgewarmd zijn.

Als je klaar bent met de warming-up houd je de mat-chat.

 

 

Je brengt alle leerlingen in nabijheid van hun ouders, bespreekt de persoonlijke ontwikkeling aan de hand van een verhaaltje en hierna ga je door met het hoofdprogramma van de les, de drills en het curriculum. Als je het curriculum behandelt, even los van welke martial arts les je geeft, is het belangrijk dat je ongeveer iedere 5 á 10 minuten wisselt van activiteit. Of het nu een nieuwe drill is of dat je een bekende techniek behandelt. Als je je leerlingen een nieuwe techniek aan wilt leren en hier een goed deel van je les aan wilt besteden kun je dit enigszins verhullen door de techniek steeds af te wisselen met verschillende drills. Je kunt ook de formatie van je groep wisselen, de structuur of het gebruik van materialen of sparringpartners. Zo houdt je het geheel dynamisch en blijven je leerlingen gefocust. Tijdens de laatste vijf minuten van de les kun je een leuk spel of leuke drill doen, uiteraard gerelateerd aan martial arts, dat puur gericht is op het maken van plezier. De hoofdreden om dit te doen is omdat je leerlingen zo aan het eind van de les bij hun ouder in de auto stappen met een plezierig gevoel. Als de ouder dan vraagt hoe de les was dan zal de leerling nagenoeg altijd antwoorden dat het leuk was. Na dit spel eindig je met de perfecte afsluiting: je groet af met de groep en doet je mededelingen en daarbij doe je eveneens een samenvatting van je les. De samenvatting moet vooral gaan over hoé je leerlingen geprofiteerd hebben van deze les, wat het hén heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld: “jullie zijn vandaag sneller geworden door deze drill” of “door die en die oefeningen zijn jullie nog fitter geworden”. Als hun ouders na afloop dan vragen wat ze tijdens de les gedaan hebben kunnen de kinderen dit zeer waarschijnlijk goed navertellen omdat jij ze een samenvatting hebt gegeven. Ouders zijn op zoek naar hoe enthousiast hun kind is over jouw les en hoe beter zij dit kunnen vertellen en verwoorden, hoe beter het visitekaartje voor jouw les wordt. Zorg er tot slot ook voor dat je je les eindigt met hoge energie, dus via een huddle, een rondje high fives, een klapspel, noem maar op. Zo gaan de leerlingen blij en energiek je les uit. Het heeft eveneens een positief effect op de leerlingen die de volgende les gaan volgen. Hoe beter de structuur van jouw les is, hoe beter de kwaliteit van de uitkomst van je les is.