4.6 Geen stilstand tijdens de les

Stilstand tijdens je les is nooit goed. Als leerlingen langere tijd moeten staan, zitten of langere tijd niet mogen bewegen raken ze verveeld, verliezen ze hun aandacht en raak je ze kwijt. Dit alles remt hun ontwikkeling tijdens je lessen enorm. De beste lessen hebben nauwelijks momenten van stilstand. Hieronder volgen een aantal tips:

  1. Houd je uitleg kort;
  2. Laat je leerlingen tijdens je uitleg meedoen;
  3. Richt je aandacht vooral op herhaling en minder op de uitleg;
  4. Zorg dat al je uitrusting voor de les klaarstaat, laat je leerlingen niet wachten.

Hoe meer leerlingen (volwassenen en kinderen) stilstaan,  hoe meer afleiding er zal plaatsvinden. Als je een uitgebreide uitleg gaat geven en je leerlingen mogen alleen maar staan en luisteren dan haken ze op een gegeven moment af.

Als je een techniek wilt trainen die veel uitleg behoeft moet je in gedachten houden dat je de meeste leerlingen na twee minuten kwijt bent qua aandacht. Te veel in één keer uitleggen remt de progressie die je wilt zien op een onnodige manier. In kleine stapjes uitleggen

Zorg er voor dat je altijd alle spullen klaar hebt staan voordat je les begint. Als je alle materialen moet klaarzetten terwijl je leerlingen wachten is dit zonde van de tijd en aandacht. Houdt je uitleg ook kort, twee/drie minuten maximaal. Je kan beter veel meer tijd steken in het inoefenen en herhalen van de oefeningen.

Als je dus een drill van tien minuten hebt zorg je voor een uitleg van twee minuten en de andere acht minuten zijn gericht op inoefenen en herhalen. Zo onthouden je leerlingen wat de drill is. Het is vaak goed om je leerlingen direct mee te laten doen terwijl je uitlegt.

Je vertelt stap voor stap en in detail wat je doet en wat je wilt zien en laat je leerlingen dit tegelijkertijd meedoen. Zo zien ze het, ze horen het en ze leren het door het direct te doen.

Als ze alleen maar kijken of luisteren pikken ze het lang niet zo goed op als wanneer ze het ook ervaren. Ook vermijd je hiermee de stilstand tijdens de les.

Dus: geen stilstand, soepele overgangen tussen je drills, zorg dat alles klaarstaat en meedoen tijdens de uitleg. Dit alles zorgt voor een verhoogde concentratie en inzet tijdens je les.