2.3 Verantwoordelijkheid met betrekking tot relaties


Als je een instructeur wordt of bent, zullen veel leerlingen je op een voetstuk zetten. Jouw mogelijkheid om invloed uit te oefenen op anderen moet altijd en immer gebruikt worden in hun voordeel, niet in dat van jou.

Dit zijn belangrijke zaken om te onthouden:

  1. Invloed moet gebruiken worden in het voordeel van de ander;
  2. Houd relaties professioneel, maak ze niet te persoonlijk;
  3. Denk altijd aan het grotere plaatje. De besluiten die je neemt bepalen de toekomst.

 

Als Warrior instructeur draag je verantwoordelijkheid voor de relaties die je opbouwt. Dat betekent dat jij zeker moet weten dat een dergelijke relatie die je opbouwt nooit iets persoonlijks mag worden buiten de school. Je mag zeker innemend en vriendelijk zijn met je leerlingen maar persoonlijk worden zorgt ervoor dat grenzen vervagen en dat gevoelens wellicht gekrenkt worden omdat iemand een speciale behandeling wil. Het is daarom belangrijk dat je de relaties zakelijk en privé écht uit elkaar houdt.

Als je een instructeur wordt kom je met steeds meer mensen in aanraking en wordt je ook steeds meer als een rolmodel gezien. Je krijgt op deze manier ook veel invloed op andere mensen en deze invloed is een belangrijke verantwoordelijkheid die je heel serieus moet nemen. Alle invloed die je uitoefent tijdens je lessen en tijdens het bouwen en onderhouden van je relaties moet primair gericht zijn op het voordeel dat de ander ermee behaalt. Het moet nooit als doel hebben er zelf voordeel uit te halen. Dat betekent dat je als instructeur wellicht (oudere) leerlingen (of ouders) hebt die je benaderen omdat ze met je uit willen op een date of je proberen te versieren.

Aan jou is dan de taak om je professioneel op te blijven stellen in de rol die je op dat moment hebt. Want één slechte relatie, een slechte date, kan zijn/haar ervaring bij jouw school ruïneren of kan jouw baan op het spel zetten. Dit moet je dus heel serieus nemen. De vertellende instructeur heeft in zijn carrière meerdere ervaringen met moeders en vrouwelijke leerlingen gehad die hem voor een date vroegen. Het is heel belangrijk dat je die grens niet overschrijdt.

Je kunt op deze manier nog steeds doen wat je leuk vindt; werken in de vechtsport industrie, samenwerken met andere scholen en ze nog beter maken en lesgeven. Maar als je een slechte beslissing maakt door te persoonlijk te worden met je leerlingen en of de ouder van een leerling, dan kom je niet waar je uiteindelijk wil zijn.

De beslissingen die je nu maakt hebben grote betekenis voor de toekomst. Het is belangrijk dat je daar over nadenkt en je je daar bewust van bent. Zorg dat je je verantwoordelijk opstelt en dat je je invloed gebruikt om anderen te helpen en te versterken, zorg dat ze positieve ervaringen opdoen bij jouw school en dat je een positieve impact hebt op al je leerlingen.

Zie je in de volgende les!

Coach Youri

Youri Swart