1.3 Communiceren met Volwassenen

Er zijn een aantal belangrijke aspecten bij het communiceren met volwassenen. De volgende regels zijn hierbij belangrijk:

  1. Volwassenen zijn geen kinderen, praat dus ook niet op die manier tegen ze;
  2. Het is oké om te zeggen “ik weet het niet” als je een vraag gesteld wordt;
  3. Wees bespraakt en professioneel;
  4. Houd in gedachten dat er beperkingen of eerder opgelopen verwondingen/blessures aanwezig kunnen zijn bij het werken met volwassenen.

Eerst spraken we over communiceren met kinderen, nu stappen we over naar een andere doelgroep: de volwassenen. Wees je er van bewust dat volwassenen, zeker tijdens een les, veel meer gedetailleerde vragen zullen stellen dan kinderen. Als je het antwoord op een dergelijke vraag niet weet, ga dan niet een antwoord verzinnen.

Als het een gedetailleerde vraag is waarop de hoofdinstructeur wellicht wel het antwoord weet maar jij niet helemaal zeker bent, is het prima om te zeggen dat je het niet weet. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: “dat is een hele goede vraag. De beste persoon om dat aan te vragen is [naam hoofdinstructieur] dus ik ga dit even navragen en dan kom ik bij je terug.”

Door het op deze wijze aan te pakken ben je op de eerste plaats eerlijk over wat je wel en niet weet en ten tweede leer je zelf ook meer omdat jij de vraag gaat stellen en de informatie krijgt en deze informatie vervolgens weer terugkoppelt aan degene die de vraag stelde.

Een ander belangrijk punt is dat je vocabulaire anders moet zijn dan wanneer je met kinderen werkt. Bij kinderen gebruik je makkelijk te begrijpen woorden, maak je het niet te ingewikkeld en zorg je dat het taalgebruik afgestemd is op de leeftijd.

Bij volwassenen kun je gewoner praten, kun je meer een gesprek voeren en je normale vocabulaire gebruiken.

Bij volwassenen is het ook van belang dat je professioneler blijft in je houding en je taalgebruik. Met kinderen kun je af en toe een beetje dollen en grapjes maken. Bij volwassenen kun je je persoonlijkheid gewoon behouden maar wees je wat strakker in je professionaliteit.

Als je volwassenen instrueert is het van belang dat je rekening houdt en/of bewust bent van eerdere verwondingen/blessures of beperkingen die mogelijk een rol spelen. Als je ze dan helpt en met ze werkt weet je ook wat je wel of niet kan en mag verwachten van de vaardigheden. Zorg dat je dus op voorhand goed weet of je ergens rekening mee moet houden op dit vlak tijdens een training.

Succes en zie je in de volgende les!

Coach Youri

Youri Swart